My Robot Friend er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan sosiale roboter kan bli en del av det daglige livet til eldre i deres eget hjem, og fungere som et mellomledd mellom eldre som ønsker å bo hjemme, pårørende og hjelpesentral.

Prosjektet undersøker forventninger knyttet til roboter som framtidens hjelpere, og utforsker mulighetsrommet teknologien har.

Vi ønsker å se på hvordan roboter i omsorgsyrker kan supplementere, og ikke erstatte, menneskelig kontakt.

My Robot Friend er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU Trondheim, NTNU Ålesund, ALV-Møre og Romsdal & Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Prosjektet ledes av Institutt for tverrfaglige kulturstudier på NTNU.

Finansiering: Helsemyndighetene / InnoMed-midler
(2018-2020).